Hva skjer hos RIF Nasjonalt senter for vanninfrastruktur etablert med RIF som aksjonær og styremedlem
nasjonalt-senter-for-vanninfrastruktur-etablert-med-rif-som-aksjonaer-og-styremedlem

26. november ble formelt Nasjonalt senter for vanninfrastruktur etablert på Ås. Rådgivende Ingeniørers Forening er med både på eiersiden og representert med RIFs utviklingssjef, Ari Soilammi som styremedlem.

Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble i november stiftet som aksjeselskap. Bak dette selskapet står en samlet vannbransje,  som vil utvikle et felles senter som skal ha fokus på fremtidsrettet teknologi og håndtering av vann over og under bakken.

Senteret skal lokaliseres på Ås i Akershus,i nær tilknytning til NMBU, noe som sikrer gode koblinger mellom utdanning, forskning og praktisk anvendelse.

Senteret skal være en attraktiv fasilitet for kurs og opplæring innen fullskala ledningsnett av alle typer og dimensjoner. Videre skal det være et senter hvor ny ledningsteknologi og øvrig vanninfrastruktur kan demonstreres og testes og hvor det kan drives utdanning og forskning. Hit skal brukerne komme for å lære, opparbeide ny kunnskap og utvikle nye produkter og tjenester. Senteret vil ha en modulbasert oppbygging som legger til rette for en trinnvis utvikling tilpasset ønsker, behov og finansiering.

Aksjeselskapet eies 60 % av offentlige eiere hvor de største kommunene, NMBU og Norsk Vann er inne. 40 % av aksjene eies av private aktører, som utgjøres av produsentfelleskap i VVP-VA, NRF og Basal, samt bransjeorganisasjonene Rørinspeksjon Norge, MEF, SSTT og RIF. Sammen skal disse nå sikre at senteret bygges og fylles med innhold og tjenester fram mot en planlagt åpning i andre halvår 2021. Staten har bidratt med om lag halvparten av kapitalbehovet på vel 40 mill. kr, resten av finansieringen kommer fra de største ledningseierne, Norsk Vann, MEF og produsentene. For å komme helt i mål med finansieringen fikk kommuner på Østlandet nylig invitasjon til å bidra økonomisk.