Ukategorisert Nettkurs: Best Value, B sertifisering
nettkurs-best-value-b-sertifisering

Best Value er en filosofi som bidrar til å skape verdier for alle parter i et prosjekt – uten ensidig å fokusere på pris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder.

Tilbys av FBA – et samarbeid mellom NITO og Tekna, sammen med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Ønsker du å vinne anbudskonkurranser?

Best Value-filosofien er basis for en prosjektstyringsmetode som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Dette nettkurset gir deg en god forståelse for Best Value filosofien og du vil tilegne deg grunnleggende kunnskaper for å gjennomføre en vellykket vurderings/tilbudsfase, konkretiseringsfase og total prosjektgjennomføring. Kompetansen du tilegner deg ved å gjennomføre dette kurset gir større sannsynlighet for å vinne anbudskonkurranser, spesielt de som benytter Best Value Procurement (BVP).

Hva kreves?

Du trenger ingen forkunnskaper om Best Value for å delta. Kurset gjennomføres på engelsk og er videobasert. Normalt trengs 2,5 time for å gjennomføre hele kurset, og det avsluttes med en quizbasert online-prøve. Ved bestått prøve får du en Best Value B sertifiseringsbevis og blir registrert i en kursholderdatabase over sertifiserte personer.

Du vil ha tilgang til kurset i ett år fra registreringsdato. For påmelding, trykk her.

Kursutviklere

Kurset er utviklet av nederlanske Best Value Experts Academy. De har Best Value sertifisering på høyteste nivå (A+) og har lang erfaring som rådgivere for leverandørsiden i BVP-anbudskonkurranser.