Kurs og arrangement Nettkurs: Bygningsfysikk – Uavhengig kontroll
nettkurs-bygningsfysikk-uavhengig-kontroll

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger setter krav til gjennomføring av uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder. Dette gjelder ved søknad om nybygg, eller ombygging av eksisterende bygninger.
Et av disse områdene er Bygningsfysikk.

Målsetting: Etter gjennomført kurs har du blant annet fått bedre forståelse av

  • Hva som er hensikten med uavhengig kontroll
  • Hvilket regelverk som gjelder
  • Hvordan avvik kan behandles

Kurset gir deg en innføring i uavhengig kontroll med fokus på bygningsfysikk og er inndelt i følgende temaer:

  • Hensikten med uavhengig kontroll
  • Hvilke regelverk gjelder
  • Kontrollomfang, prosjektering bygningsfysikk
  • Kontrollomfang, utførelse bygningsfysikk
  • Håndtering av avvik
  • Melding om uavhengig kontroll, prosjektering og utførelse

Gjennom kurset får du gode eksempler

Foredragsholder: Ingve Ulimoen, Norconsult

For mer informasjon og påmelding, trykk her.