Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer Nettkurs – Koordinatorskolen – Februar 2021
nettkurs-koordinatorskolen-februar-2021

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Målgruppe

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Koordinatorskolen egner seg også for de øvrige forskriften retter seg mot, dvs. byggherren, byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Skolen er også relevant for prosjektledere, byggeledere, arkitekter, konsulenter og rådgivende ingeniører.

Om arrangementet

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser – eller bare Byggherreforskriften – inneholder krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er derfor behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne. 

PROGRAM*
Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut fredag 22. januar med svarfrist 28. januar. 

ONSDAG 3. FEBRUAR KL. 08.30-16.00

  • Innledning og praktiske opplysninger
  • Lovverk og kontraktuelle forhold
  • Byggherreforskriftens krav og sentrale temaer
  • Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll

TORSDAG 4. FEBRUAR KL. 08.30-16.15

  • Koordinator og koordinering
  • Risiko og risikoforståelse

HJEMMEOPPGAVE
Obligatorisk hjemmeoppgave. Frist for innlevering mandag 15. februar.

ONSDAG 17. FEBRUAR kl. 09.30-11.30

Oppsummering og gjennomgang av hjemmeoppgaven 

*Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis

Kurset arrangeres av Norges bygg- og eiendomsforening . 

 

PRIS

NOK 8200
Pris for medlemmer Norges bygg- og eiendomsforening/TEKNA/NITO

NOK 9600
Pris for ikke-medlemmer

Annen informasjon

DIGITALT, INTERAKTIVT KLASSEROMSKURS*
Dag 1: Onsdag 3. februar kl. 08.30-16.00
Dag 2: Torsdag 4. februar kl. 08.30-16.15
Dag 3: Onsdag 17. februar kl. 09.00-15.00

*Kurset gjennomføres på nett med videoløsningen Zoom (det er mulig å delta på kurset uten å laste ned programvaren på din PC/Mac). Det vil være summeoppgaver, diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Påmeldte deltakere får tilsendt informasjon om pålogging før kursstart. 

PÅMELDING 
Du kan melde deg på kurset ved å sende epost til kundeservice@qualitynorway.no eller klikke på lenken.

VOLUMRABATT 
Når samme bedrift deltar med 5 eller flere, får alle 20 % rabatt på kurspris.

PÅMELDINGSREGLER 
Påmeldingsfrist 30. januar. Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmeldingsfrist er angitt på det enkelte arrangement.

AVBESTILLINGSREGLER 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30% av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon.

For mer informasjon og påmelding, trykk her.