Presse NGI inn i RIF-styret
ngi-inn-i-rif-styret

På RIFs årsmøte 2014 ble adm. dir. for NGI (Norges Geotekniske Institutt), Lars Andresen, valgt inn i hovedstyret. Som eksternt medlem i RIF-styret ønsker Andresen å øke forståelsen for langsiktig satsning på FoU og innovasjon i rådgiverbransjen, snu internasjonal konkurranse til en fordel for bransjen, samt øke viljen til internasjonal rekruttering.

– Jeg ønsker å bruke mitt verv til økt forståelse for behovet for langsiktig satsning på forskning, utvikling og innovasjon innen norsk ingeniør- og rådgivningsvirksomhet, og ikke minst hos byggherrer og oppdragsgivere, sier Andresen.

– Norge har noen av verdens beste ingeniører, så vi bør ikke frykte internasjonal konkurranse. Kanskje kan jeg bidra til å bevisstgjøre bransjen på hvordan internasjonal konkurranse og internasjonalt perspektiv kan snus til en fordel og en kilde til kontinuerlig forbedring og fornyelse. Norsk ingeniør- og rådgiverbransje kan også bli flinkere på internasjonal rekruttering, understreker Andresen.

NGIs hovedmål er å utvikle ny kunnskap og nye metoder og teknologi som tas i bruk av samfunnet, forklarer Lars Andresen:
– Vi har som mål å dele våre resultater og vår kompetanse med den norske rådgiverbransjen. NGI har forskning, nyutvikling og kompetanseheving som en integrert del av all vår virksomhet og driver også rådgivning basert på dette. Vi jobber tett med brukerne av våre resultater og slik blir det kortere vei mellom problem og løsning.

RIFs adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen gleder seg over det nye tilskuddet til styret:
– Det at NGI har som mål å dele sin kompetanse med den norske rådgiverbransjen, gjør at det er strategisk viktig for RIF å ha en nær dialog med NGI, slår hun fast.

RIF-sjefen legger også vekt på at Lars Andresens fagbakgrunn og markedsforståelse vil være et verdifullt bidrag til RIFs arbeid.

Lars Andresens faglige bakgrunn og erfaring er fra geoteknikk, geologi og fundamentering relatert til infrastruktur, bygg- og anleggsvirksomhet både onshore og offshore.

– Valg av fundamenteringsløsninger kommer naturlig veldig tidlig i planlegging og prosjektering. Min erfaring er at det ofte tidlig i planarbeidet er for dårlig forståelse for både oppside- og nedsiderisiko i forhold til valg av fundamenteringsløsning. En del konstruksjoner er særlig geokritiske. Med det mener jeg at suksess med totalløsningen er helt avhengig av at det gjøres gode og riktige valg med hensyn til fundamentering svært tidlig i planfasen, sier Andresen.

Foto: NGI