Hva skjer hos RIF Nordisk vegforum (NVF) stipend for studier innenfor veg- og transportområdet
nordisk-vegforum-nvf-stipend-for-studier-innenfor-veg-og-transportomradet
 

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innenfor veg- og transportområdet.

Målgruppen for stipendet er studenter, forskere og praktikere i Norge, uavhengig av medlemskap i NVF norsk avdeling.

Stipendet har som formål å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i nordiske land har høyest prioritet.

Fagområder/tema som for tiden er spesielt aktuelle for NVF-stipend er:

 • Transport i byer og transportplanlegging
 • Utforming
 • Vegteknologi
 • Trafikksikkerhet
 • Klimakrav i kontrakter
 • Tunneler
 • Drift og vedlikehold
 • Godstransport
 • Bruer
 • ITS
 • Nordisk anleggsmarked

Søknad om stipend må inneholde en plan for gjennomføring av studiet og budsjett.

Søknadsfrist: 1. juni 2021

Søknaden merkes «NVF-stipend 2021» og sendes per e-post til:

Marit Due, mobil: 90530801, e-post: marit.due@vegvesen.no

For oversikt over kriterier for tildeling samt oversikt over tidligere vinnere, trykk her.