Hva skjer hos RIF, Presse Norsk-ukrainsk samarbeid om gjenoppbygging
norsk-ukrainsk-samarbeid-om-gjenoppbygging-2

RIF har signert en intensjonsavtale med RIFs ukrainske søsterorganisasjon ICEG om samarbeid i forbindelse med gjenoppbyggingen av Ukraina.

Organisasjonene forplikter seg til å oppmuntre og utvikle gjensidige kontakter mellom sine medlemmer i Norge og Ukraina ved hjelp av regelmessig informasjonsdeling og
nettverksaktiviteter for å fremme partnerskap mellom medlemsbedriftene.

RIF – New Partner of Ukrainian Consulting Engineers