Hva skjer hos RIF Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag
ny-norsk-standard-for-konkurransegrunnlag-med-ytelsesbeskrivelser-for-prosjekterings-og-radgivningsoppdrag

RIF har vært sterkt delaktig i å utarbeide denne nye standarden NS 3418, som fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter.

NS 3418 er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er beslektet med NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg. NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag – Struktur og innhold, som er standardens fulle navn, inneholder i tillegg en del som angir struktur for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Dekker flere behov

Målgruppen for standarden er aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i en profesjonell sammenheng. Standarden kan brukes både av offentlige og private aktører. Videre kan standarden brukes av både byggherrer og totalentreprenører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester.

NS 3418 er utformet med tanke på prosjektering og rådgivning for byggprosjekter. Standarden kan også brukes i anleggssektoren, men da er det nødvendig med visse tilpasninger. Standarden dekker et vidt behovsspekter som har fått betydning for oppbygningen av standarden, nærmere bestemt ved at enkelte deler primært er rettet mot byggherrer og totalentreprenører.

Bakgrunn

NS 3418 er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser. Komiteen består av medlemmer fra Statsbygg, UiO, Arkitektbedriftene i Norge, Maskinentreprenørenes Forbund, RIF, Statens Vegvesen, BuildingSMART Norge, Norsk Kommunalteknisk Forening, Norges bygg- og eiendomsforening, EBA og NTNU.

For å kjøpe NS3418, trykk her.