Hva skjer hos RIF Ny RIF-veileder: Prosjektering av jordskjelv for endringer av eksisterende bygg

Ny RIF veileder til Eurokode 8, del 3: I Norge skal Eurokode 8, del 3 (NS-EN 1998-3) benyttes i prosjektering og sikkerhetsvurderinger for eksisterende bygninger utsatt for jordskjelv.

Det omfatter de som planlegges for bygningsmessige endringer, har fått skader, bruksendringer eller skal oppgraderes til de gjeldende norske standarder. Det nasjonale tillegget (NA) til denne standarden ble utgitt medio februar 2013. I den forbindelse har RIF utarbeidet en veileder til standarden, som nå er til salgs i RIFs nettbutikk.

Formålet med denne veilederen er å gi råd og veiledning for å lette bruken av NS-EN 1998-3 for prosjektering av jordskjelv for eksisterende bygninger, samt å gi tilstrekkelig innføring i deformasjonsmetoden som introduseres i denne standarden.

Veilederen gir en ryddig og grundig innføring til Eurokoden og bør benyttes parallelt med den. Veilederen kommer med anbefalinger og råd der standarden og NA gir runde formuleringer. Den spesifiserer relevante tilfeller for anvendelse av standarden og behandler dens forhold til den generelle jordskjelvstandarden Eurokode 8, del 1 (NS-EN 1998-1) som det henvises mye til. (RIF utga i 2010 en veileder til den generelle standarden.)