Presse Ny RIM-ytelsesveileder fra RIF
ny-rim-ytelsesveileder-fra-rif

Rådgivende Ingeniørers Forening har nylig publisert en ny ytelsesveileder innen RIM (Rådgivende ingeniør miljø) som er kostnadsfritt tilgjengelig for alle i BAE-næringen. I tillegg er det en ytelsesveileder innenfor miljørådgivning, som er et markedssegment rådgiverne erfarer er i kraftig vekst.

– Vi erfarer at rådgivere engasjeres på svært ulikt vis. Prosjektmål, forventede ytelser og roller er ofte uklart angitt fra oppdragsgivers og myndighetenes side og det overlates til ulike rådgivere å definere dette selv med ulikt resultat når man ikke har et felles utgangspunkt. Dette bidrar til at man konkurrerer på ulike vilkår når det gjelder rammene for oppdraget, og det kan oppstå unødige diskusjoner i ettertid om dokumentasjonsomfang og kostnader, sier Eirik Wærner som er RIM-koordinator i RIFs ekspertgruppe for Bygge- og anleggsteknikk som har utarbeidet ytelsesveilederen.

Hovedformålene med RIFs ytelsesveiledere er 1) være en bransjenorm for normale ytelser og tilleggsytelser i ulike faser og entrepriseformer, 2) angi grensesnitt mellom de ulike prosjektaktørene inkludert oppdragsgiver, 3) redusere konflikter som følge av klarere ytelsesavtaler i prosjektene, 4) gi økt forutsigbarhet for alle parter og 5) redusere totalkostnader i byggeprosjektet.

Ytelser må imidlertid alltid tilpasses og avtales for hvert enkelt oppdrag. Denne ytelsesbeskrivelsen gir oppdragsgivere og rådgivere et felles utgangspunkt for de tilpassede ytelsene. Ytelsesbeskrivelsen er ikke bindende for noen parter, men reflekterer konsensus i RIF-bedriftene om hva som bør være ytelser og fornuftige grensesnitt i et byggeprosjekt.

Ytelsesveilederen kan du laste ned her.