Hva skjer hos RIF Ny styresammensetning: Stor interesse for å engasjere seg

Det er enkelte endringer i sammensetningen av RIFs hovedstyre etter årsmøtet 2014. Christian Nørgaard Madsen fra Multiconsult fortsetter som styreleder.

– Vi oppfatter at RIF er en premissgiver og sentral høringspart – og det tenker vi å intensivere og fortsette med, sier styreleder Christian Nørgaard Madsen.

– Kommende år blir spennende, blant annet skal vi jobbe med en ny utgave av State of the nation, rapporten som utkom første gang i 2010 og skapte overskrifter ved å tallfeste vedlikeholdsetterslepet i Norge. Vi registrerer sterk interesse fra rådgiverbransjen når det gjelder å delta i hovedstyret, noe vi oppfatter som en bekreftelse på at RIF er samfunnsmessig viktig.

Her er sammensetningen av RIFs hovedstyre for 2014/2015:

Styreleder
Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult

Nestleder
Tom Baade-Mathiesen, Norconsult

Styremedlemmer:
Tron Kjølhamar, Sweco

Per Ola Ulseth, Faveo Prosjektledelse

Kirsti Engebretsen Larssen, Cowi

Merete Tøndel, ViaNova Systems

Roger Blekkan

Ole-Petter Thunes

Varamedlemmer:
Lars Andresen, NGI

Roar Smelhus, Hjellnes Consult

Olav Weider, Dr. techn. Olav Olsen

Også i styret for RIF Service er det endringer for 2014/2015:

Styreleder
Christian Nørgaard Madsen

Nestleder
Tom Baade-Mathiesen, Norconsult

Medlem
Merete Tøndel, ViaNova Systems

Varamedlem
Roar Smelhus, Hjellnes Consult