Presse Ny undersøkelse fra RIF: Behov for økt offentlig innkjøpskompetanse
ny-undersokelse-fra-rif-behov-for-okt-offentlig-innkjopskompetanse

Nasjonal Transportplan har lovet 1 000 mrd. til pågående og nye store samferdselsprosjekter. I tillegg skal det bygges offentlige bygg for mange hundre milliarder i årene fremover. I forbindelse med Samfunnskonferansen som Norconsults gjennomfører på Bærum Kulturhus 3. mai, har Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) gjennomført en undersøkelse blant toppledere i bransjen for å kartlegge hvordan vi kan effektivisere planleggings- og byggeprosessen i Norge.

– Vi ønsket å finne ut av hvordan Norge kan få størst mulig verdiskaping og fremtidig samfunnsnytte ut av store offentlige investeringer innen bygg og anlegg. Resultatene er tydelige: Det offentlige må øke innkjøpskompetansen, de må velge gjennomføringsmodeller som legger mer til rette for samarbeid, og i tillegg sørge for økt finansiell forutsigbarhet fra Stortinget – og mindre politisk detaljstyring. I tillegg er det behov for en offentlig leverandørstrategi, som legger til rette for å øke kompetanse og konkurransekraft i norsk bygge- og anleggsnæring, sier RIF-leder Liv Kari Skudal Hansteen.

Funnene fra undersøkelsen debatteres på Samfunnskonferansen 3. mai
Resultatene fremlegges og debatteres under Samfunnskonferansen 3. mai på Bærum Kulturhus, som Norconsult arrangerer. Deltagerne i debatten er administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen, konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge, Egil Skavang og konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen. Debatten ledes av journalist og forfatter Mah-Rukh Ali.

– Samfunnskonferansen er et viktig samlingspunkt og arena for å diskutere de store problemstillingene vi som bransje står overfor i årene som kommer. Vi er opptatt av å skape en bevissthet rundt de viktigste endringene som må til for å lykkes med å bygge Norge effektivt i fremtiden. Da er en åpen debatt med representanter fra hele verdikjeden, og fra både det offentlige og det private svært viktig, slik at vi i felleskap kan finne løsninger, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen.

Totalt er 175 toppledere i RIF-firmaer spurt i undersøkelsen. I tillegg ble 50 representanter for de unge rådgivere spurt (under 35 år).

**

–Spørsmål om undersøkelsen? Kommunikasjonssjef i RIF, Trond Cornelius Brekke, mob: 402 41 000

–Spørsmål om Samfunnskonferansen? Senior kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, Benedicte Bratt Jakhelln, mob: 938 22 060