Hva skjer hos RIF Ny veileder for prosjektledere relatert til ISO 19650
ny-veileder-for-prosjektledere-relatert-til-iso-19650

Standardisering er en viktig forutsetning for å få til en sømløs digital samhandling i byggeprosjekt. ISO 19650 del 1 og 2, som ble ferdig før jul i 2018, tar for seg håndtering av informasjon i BIM prosjekt. Del 1 er om konsepter og prinsipper mens del 2 tar for seg prosjektfasen.  

EFCA har laget en veiledning til sine medlemmer om hva det betyr for prosjektledelsen og hvordan de best kan utnytte det i sine prosjekt. RIF har deltatt i utarbeidelsen av veilederen gjennom Ingrid Alvsåker (COWI og RIFs ekspertgruppe for BIM) som har sittet i arbeidsgruppen for veilederen. 

For å laste ned pamfletten, vennligst trykk her.