Hva skjer hos RIF Ny veileder fra Konkurransetilsynet om prosjektsamarbeid

Konkurransetilsynet har publisert ny veileder om prosjektsamarbeid.

Formålet med veiledningen er i henhold til Konkurransetilsynet å bidra til økt forståelse hos markedsaktørene når det gjelder hvilke typer prosjektsamarbeid som lovlig kan gjennomføres, samt å forhindre at lovstridige prosjektsamarbeid iverksettes.

Veiledningen angir blant annet hvordan Konkurransetilsynet vil tolke og vil anvende konkurranseloven § 10 i saker som gjelder prosjektsamarbeid, det vil si samarbeid om enkeltstående prosjekter mellom to eller flere foretak.

Veiledningen kan nedlastes på Konkurransetilsynets hjemmesider på:

http://www.konkurransetilsynet.no/no/Vedtak-og-uttalelser/Veiledninger/Veileder—prosjektsamarbeid/