Hva skjer hos RIF Ny veileder i bygningsfysikk
ny-veileder-i-bygningsfysikk

RIFs ekspertgruppe Bygningsfysikk har laget en ny veileder.

Hensikten med denne veilederen er å øke forståelsen for viktigheten av en særskilt bygningsfysisk prosjektering. Det er et relativt nytt fagområde som ikke alltid blir vektlagt nok i byggeprosjektene.

Denne veilederen søker å gi oppdragsgivere og rådgivere et felles utgangspunkt. Veilederen reflekterer konsensus mellom de største rådgiverforetakene i Norge om hva som er normale ytelser og fornuftige grensesnitt. Den ivaretar oppdragsgivers og samfunnets interesser i byggesaker.

Du kan laste ned veilederen her. Veilederen er gratis.