Presse Nye Veier, EBA og RIF med felles frokostmøte om digitalisering
nye-veier-eba-og-rif-med-felles-frokostmote-om-digitalisering

25. januar vil Nye Veier, Entreprenørforeningen (EBA) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) arrangere et felles frokostmøte om digitalisering og dele praktiske erfaringer fra E6.

Basert på ønske om å dele erfaring og beste praksis arrangerer Nye Veier, RIF og EBA et frokostmøtet med tema «Digitalisering» som finner sted i NHO-bygget i Oslo den 25. januar. På frokostmøtet vil man ta utgangspunkt i erfaringene E6 Kolomoen – Arnkvern og Arnkvern – Moelv. Per Qvalben i Nye Veier, Torbjørn Tveiten fra Via Nova, Trond Eric Slettum fra Hæhre, Neal Nordahl fra Veidekke og Terje Glad fra Sweco vil dele sine erfaringer fra disse prosjektene.

– Det er behov for en arena for kommunikasjon på tvers av rådgivere, entreprenører og byggherrer slik at vi sammen kan løfte næringen videre. Vi har derfor en målsetningen om våre frokostmøter blir en ny, viktig og regelmessig møteplass for bransjen hvor aktuelle saker tas opp jevnlig, sier Ingrid Hovland, adm. direktør i Nye Veier AS. – Digitalisering bidrar til økt sikkerhet, bedre kvalitet, lavere kostnader, raskere utbygging og bedre drift og vedlikehold – og er derfor et viktig strategisk virkemiddel for Nye Veier. Dessuten gir smartere deling av informasjon bedre grunnlag for beslutninger, fortsetter Hovland. – Nye Veier ønsker derfor å være pådrivere for digitalisering i samferdselsbransjen, gjennom å stille krav i kontraktene. Gjennom bruk av en innovativ gjennomføringsmodell basert på tidlig entreprenørinvolvering og store totalentrepriser, er vår hypotese at disse nye samhandlingsmodeller som utnytter digitale verktøy, muliggjør enda mer effektive, gode og trygge prosjekter, avslutter Hovland.

– Vi mener det er positivt at byggherre stiller krav om samhandling, gjerne også samlokalisering for prosjekteringsgruppe og utførende, og legge til rette for deling, læring og utvikling mellom rådgivere og utførende. Byggherre må stille krav om fri flyt av alle filer og modeller, slik at alt er tilgjengelig for alle, og at modell skal gjelde før tegning. Krav om bruk av VDC vil også sikre en god metode for gjennomføring av prosjektet. Sist, men ikke minst – det er kanskje en selvfølge når vi har satt digitalisering på agendaen for dette møtet, men det må også stilles krav til at alle aktører i prosjektet har tilstrekkelig BIM/digital kompetanse, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

– Anleggsnæringen har kommet langt i å ta i bruk digitale verktøy. Bruk av BIM har bragt norske rådgivende ingeniørfirmaer i en ledende posisjon i bruk av digitale modeller for prosjektsamarbeid, men for å få ut potensialet som ligger i digitalisering, er det derimot viktig at vi ikke kun digitaliserer hver for oss. De store samfunnsgevinstene kommer når vi digitaliserer sammen. Det er derfor viktig at både byggherrene, rådgiverne og entreprenørene er pådrivere for digitalisering i bygg – og anleggsnæringen, sier adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

For påmelding, trykk her.