Hva skjer hos RIF Nytt styre i URIF Oslo

URIF (Ung i RIF) Oslo har et nytt styre bestående av Frode Seglem fra Faveo Prosjektledelse (styreleder), Jill Kristina Nordhus fra Multiconsult, Thanh Ngan Nguyen fra Norconsult og Fredrik Johannes Haugen fra Hjellnes Consult.

– Det er veldig spennende å være med og blåse nytt liv i URiF Oslo. Vi håper å kunne fronte de unge i bransjen på en god måte, blant annet gjennom utdeling av Årets Unge Rådgiver og som et talerør inn mot RIFs hovedstyre. I år får vi også den spennende oppgaven med å arrangere Young Professionals-delen av den internasjonale EFCA-konferansen som avholdes i Oslo 28.-29- mai 2015. Etter hvert vil URiF også arrangere egne kurs og samlinger for de yngre i bransjen. Jeg ser frem mot et spennende engasjement, sier styreleder Frode Seglem.

URIF består av flere utvalg av unge representanter under 35 år fra medlemsbedriftene i RIF i ulike regioner. Gjennom informasjonsarbeid, kurs, erfaringsutveksling og synlighet skal URIF sette fokus på dagsaktuelle problemstillinger som unge er opptatt av, og bidra til at RIF når sine overordnede mål. URIF ble startet opp i 2006 etter initiativ fra RIF.

Bildet fra venstre: Fredrik Johannes Haugen, Jill Kristina Nordhus og Frode Seglem. Ikke tilstede: Thanh Ngan Nguyen.