Hva skjer hos RIF Nytt styringssystem fra RIF

StyrSys er et nytt, nettbasert styringssystem for prosjekterende i bygg- og anleggsbransjen.

StyrSys er ment som et tilbud til RIFs medlemmer, som får en gunstig pris på installasjonen. Systemet tilbys også åpent i markedet for andre, prosjektbaserte foretak. StyrSys har vært på markedet i mange år, men har til nå vært et filbasert system. Dette er nå videreutviklet til en nettbasert løsning.

Selskapet ITassist i Hokksund har utviklet det nye systemet med faglig støtte fra COWI. Systemet er skalerbart og kan tilpasses den enkelte brukeren, eller kan benyttes direkte i standardversjonen. Det skal derfor være enkelt å ta det i bruk for både små og store firmaer. Styringssystemet er basert på prinsippene i NS-ISO 9001 og kan ivareta RIFs krav til medlemsfirmaers kvalitetssikringssystemer når det er komplettert av brukerne.

Siden alle rådgivere tilbyr ulike tjenester må de selv legge inn alle faglige prosedyrer, sjekklister og så videre. Det overordnede systemet og rammeverket er imidlertid på plass, og det er enkelt å tilføye dokumenter og maler fra det systemet man har i dag. StyrSys kan også tilpasses interne firmaportaler og legges inn på ulike nivåer i eksisterende systemer. Systemet kan utvides med ulike moduler som prosjektarkiv og –oppfølgning og timeføring.

Interesserte kan ta kontakt med IT-Assist som også vil være avtalepartner for levering av systemet. Kontaktperson der er Frode Skjemstad. E-post: frode.skjemstad@itassist.no

Har du spørsmål kan du også kontakte Endre Grimsmo, KS-rådgiver i COWI. E-post: eg@cowi.no eller Ari Soilammi, utviklingssjef i RIF. E-post: ari.soilammi@rif.no

Du finner en presentasjon av systemet her.