Presse Ole-Petter Thunes ny styreleder i RIF
ole-petter-thunes-ny-styreleder-i-rif

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) avholdt i forrige uke sitt utsatte årsmøte og der ble det valgt både nytt hovedstyre og ny styreleder. Rambølls adm. direktør Ole-Petter Thunes overtar rollen som styreleder etter Øyvind Mork.

På RIFs årsmøte, som ble avholdt digitalt grunnet smittevernhensyn, ble Ole-Petter Thunes enstemmig valgt som ny styreleder. – Medlemmene og administrasjonen er svært glade for å få et RIF-styre bestående av meget kompetente og fremoverlente, nye og gamle representanter som kan videreføre det gode arbeidet fra det forrige styret. Ole-Petter Thunes har lang erfaring fra RIF, også tidligere som styreleder. Jeg er spesielt glad for at vi fortsatt har en god miks av representanter for både store og små RIF-firmaer i hovedstyret, samt at flere av topplederne er engasjert i RIF styret, sier Ari Soilammi, fung. adm. direktør i RIF. Ny i hovedstyret er også daglig leder for Prosjektutvikling Midt-Norge, Nina Svendsen og divisjonsdirektør i Asplan Viak, Per Christian Randgaard.

Ole-Petter Thunes kommenterte sin nye rolle på denne måten: – Først og fremst takker jeg for tilliten – jeg gleder meg til å bidra i enda større grad i bransjesammenheng, og å videreføre det gode arbeidet gjort så langt. Som rådgivere og planleggere må vi ha som ambisjon å lede an i utviklingen av en mer bærekraftig BAE-næring. Det er imidlertid viktig å understreke at dersom vi som næring skal møte samfunnets forventninger til en karbonnøytral fremtid, så fordrer det et tett og godt samarbeid mellom alle aktørene. Her er vi godt på vei, og så må vi i RIF også ta en aktiv rolle videre for å sikre godt samspill og samarbeid i alle akser.

Soilammi takker også avtroppende styreleder Øyvind Mork for hans innsats. – Øyvind har hatt sentrale roller i RIF gjennom mange år, både i hovedstyret, styret for RIF Forsikringsservice, godkjenningsrådet og nærings- og etikkrådet, og bidratt vesentlig til RIFs sterke posisjon i byggenæringen, fortsetter Soilammi.

Engasjementet i RIF har gitt meg fantastisk mange gode opplevelser, både personlig og profesjonelt. Virksomheten til RIF-bedriftene er i dag viktigere enn noen gang. Jeg ønsker det nye styret og administrasjonen alt vel i det videre arbeidet, sier Øyvind Mork.

RIFs nye hovedstyre består av følgende personer:

  • Ole-Petter Thunes, Rambøll Norge AS (styreleder)
  • Grethe Bergly, Multiconsult Norge AS (nestleder)
  • Janicke Garmann, Norconsult AS (nestleder)
  • Arne Jorde, Erichsen & Horgen AS
  • May Kristin Haugen, COWI AS
  • Christopher Klepsland, ÅF Engineering AS
  • Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk AS
  • Rasmus Nord, Sweco Norge AS
  • Nina Svendsen, Prosjektutvikling Midt-Norge AS (varamedlem)

Per Christian Randgaard, Asplan Viak AS (varamedlem)