Administrasjon og styre

Vårt hovednummer er 22 85 30 70.

Liv Kari Skudal Hansteen
Administrerende direktør (for tiden sykemeldt)
Mobil: 916 56 131
Marit Vestby Knudsen
Administrasjonssjef
Mobil: 926 97 202
Ari Soilammi
Utviklingssjef (for tiden fungerende administrerende direktør)
Mobil: 414 79 289
Anne Holstad
Administrasjonssekretær
Mobil: 952 65 111
Morten Gran
Juridisk rådgiver
Mobil: 909 23 727
Bjørn Erik Berg
Økonomisjef
Mobil: 907 88 608
Trond Cornelius Brekke
Kommunikasjonssjef
Mobil: 402 41 000
Clas Svanteson
Daglig leder - RIF Forsikringsservice
Mobil: 913 77 330
Anja Salut
Økonomisjef og forsikringsrådgiver - RIF Forsikringsservice
Mobil: 934 45 322

RIFs Hovedstyre 2020-2021

 • Ole-Petter Thunes – Rambøll (styreleder)
 • Grethe Bergly – Multiconsult (nestleder)
 • Janicke Garmann – Norconsult (nestleder)
 • Arne Jorde – Erichsen & Horgen (styremedlem)
 • Mari Barstad – WSP (styremedlem)
 • May Kristin Haugen – Cowi (styremedlem)
 • Christopher Klepsland – ÅF Engineering (styremedlem)
 • Geir Syrveit – ViaNova Plan og Trafikk (styremedlem)
 • Rasmus Nord – Sweco (Styremedlem)
 • Nina Svendsen – Prosjektutvikling Midt-Norge (varamedlem)
 • Per Christian Randgaard – Asplan Viak (varamedlem)

RIF Service styre 2020-2021

 • Ole-Petter Thunes – Rambøll (styreleder)
 • Janicke Garmann – Norconsult (nestleder)
 • Arne Jorde – Erichsen & Horgen (styremedlem)
 • Rasmus Nord – Sweco (varamedlem)
 • Per Christian Randgaard – Asplan Viak (varamedlem)