Godkjenningsrådet

Godkjenningsrådets oppgave er å behandle søknader fra medlemsbedrifter og rådgivere for å få RIF-godkjennelse. Medlemmer blir valgt av RIFs Hovedstyre og møtes seks til åtte ganger i året.

 

Godkjenningsrådets sammensetning

Nils Petter Botten (leder)
Norconsult AS, Trondheim
nils.petter.botten@norconsult.com
415 02 800

Ann Kjersti Johnsen
Asplan Viak AS, Tromsø
ann-kjersti.johnsen@asplanviak.no
959 91 419

Rune Kjærland
Multiconsult AS, Bergen
rune.kjaerland@multiconsult.no
930 64 051

Jan Ove Holmen
Structor AS, Oslo
Jan.Ove.Holmen@structor.no
932 43 007

Johnny N. Holst
Erichsen & Horgen A/S
jnh@erichsen-horgen.no
930 45 037

Vibeke Nossum
COWI AS
vino@cowi.com
951 54 182

Stig Torsnes
Sweco Norge AS, Bergen
stig.torsnes@sweco.no
934 48 631

Turid Ødegaard
Rambøll AS
turid.odegaard@ramboll.no
930 36 535