Lokalforeninger

Det finnes 11 lokalforeninger med fylkesvis tilknytning rundt om i landet. Medlemskap i RIF innebærer også medlemskap i lokalforening av RIF. Lokalforeningens basisdrift forutsettes finansiert gjennom lokalt inndrevet kontingent. Lokalforeningene arbeider for å fremme interessene til de lokale medlemmene og for RIF. 

RIF Agder

Styret i RIF Agder:

  • Morten Abrahamsen, Multiconsult. 91571215 (leder)
  • Ove Flåt, Rambøll. 91536890
  • Mariann Skei Fossheim, Cowi. 90069858
  • Toni Skagestad Sinnes, Sweco. 99291028
  • Kjetil Lauvsland, Asplan Viak. 9181477

RIF Buskerud og Vestfold

Styret i RIF Buskerud og Vestfold:

Formann/styreleder:  Bo Gunsell, Stener Sørensen AS, bo@ssas.no
Kasserer: Bård Lerheim, Multiconsult AS, baard.lerheim@multiconsult.no
Sekretær: Ivar Eder, Multiconsult AS, ivar.eder@multiconsult.no
Styremedlem: Dag Claussen, Rambøll Norge AS, dag.claussen@ramboll.no

RIF Hedmark og Oppland

Styret i RIF Hedmark og Oppland

Leder: Einar Rørvik, Sweco, Tlf: 61 13 16 60, einar.rorvik@sweco.no
Nestleder: Istvàn Csisar
Kasserer: Ivar Øvre
Styremedlem: Per-Kr. Borgli

RIF Hordaland, Sogn og Fjordane

Styret RIF Hordaland

Styreleder og medkasserer: Dat Duc Nguyen, Asplan Viak,

Senior styremedlem:
Bengt Clausen, Sweco,
Erik Sterner, Norconsult

Junior styremedlem:
Renate Ekehaug Aasen, COWI
Kathinka Martinsen, Sweco, medkasserer
Eva Hjønnevåg Sunde, Rambøll
Hanne Lilan Bottolfsen, Multiconsult

RIF Møre og Romsdal

Styret RIF Møre og Romsdal

Leder: Einar Meisfjord, Techno Consult Møre AS, Tlf: 71 58 88 88 / 90823993, e-post: einar.meisfjord@norconsult.com

Styremedlemmer:
Rolf Olset
Trond Ose
Torbjørn Schønning, Varamedlem

RIF Nord-Norge

Styret RIF Nord-Norge

Leder: Ken Kristiansen, Sletten AS, Mobil: 918 78 013, e-post: kk@slettenvvs.no

Styremedlemmer:
Odd E. Jørgensen, nestleder/kasserer (Leiknes AS, Finnsnes)
Tor Charles Holmgren, styremedlem (Norconsult AS, Harstad)
Tor Nøss Rødum, styremedlem (Sweco Grøner AS, Tromsø)
Inge Risjord, varamedlem (Norconsult AS, Bodø)

RIF Oslo og Akershus

RIF OSLO AKERSHUS’ KURSSTIPEND

RIF Oslo Akershus har lagt ned sin ordinære drift og overfører bankbeholdningen til en stipendordning. Formålet er støtte til kurs- og konferansedeltakelse for alle ansatte i firmaer som er medlem i RIF og har hovedadresse i Oslo eller Akershus.

URIF Oslo/Akershus har nå overtatt administrasjonen rundt utdelingen av kursstipendet for Oslo/Akershus. Se hele utlysningen og lenke til søknadsskjema her. Reglene og bakgrunnen for stipendet finner du beskrevet her.

RIF Rogaland

Styret i RIF Rogaland

RIF Telemark

Styret i RIF Telemark

Leder: Kjell Ove Tvinnereim, Sweco, Kjell.Ove.Tvinnereim@sweco.no

Styremedlemmer:
Arvid Myhre
Arvid O. Straumsnes

RIF Trøndelag

Styret i RIF Trøndelag 2020-2021

RIF Østfold

Styret i RIF Østfold

Leder: Lillian Ovell (Cowi)
Nestleder: Snorre Treimo (Multiconsult)
Sekretær: Roy V. Jacobsen (Værste)
Kasserer: Faton Hoti (Multiconsult)

Styremedlemmer:
Anders Heramb Johansen (Sweco)
Anders Strekerud (Rambøll)

Revisor: Siri Benedicte Aas-Aune (COWI AS)