Presse Ønsker ikke meldingsunntak under 50 kvadratmeter
onsker-ikke-meldingsunntak-under-50-kvadratmeter

BNL, Arkitektbedriftene i Norge og RIF oppfordrer regjeringen til ikke å innføre meldingsunntak for bygg under 50 kvadratmeter.

BNL og Arkitektbedriftene har sammen sendt en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor de råder mot den foreslåtte fjerningen av meldingsplikten for oppføringen av bygg med areal under 50 kvadratmeter. RIF har sluttet seg til denne henvendelsen.

– Vi mener at de tiltak som regjeringen foreslår at man ikke skal trenge å søke om (opp til 50 m2), bør gjøres meldepliktig/søknadspliktig, slik at det tilrettelegges for mulig kontroll og tilsyn. Dette er også viktig for å sikre tilstrekkelig kvalitet i bygg, heter det i henvendelsen.