Hva skjer hos RIF, Kompetanse Oppdatert veileder for SHA i planlegging og prosjektering
oppdatert-veileder-for-sha-i-planlegging-og-prosjektering

Endelig er den her! Revidert veiledning om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i planlegging og prosjektering ble presentert på HMS-konferansen 2023, og er nå publisert. Du finner den gratis og nedlastbar i RIFs nettbutikk.

Målet med veiledningen er å gi utdypende råd om hvordan de prosjekterende skal utøve sine plikter iht. BHF, mens man gir bransjen verktøy for å kunne ta gode valg og dokumentere oppfølging av SHA. Forfatterne ønsker også en bedre forståelse og forutsigbarhet innen SHA-feltet hos byggherrer og andre oppdragsgivere.

Denne utgaven dekker hele bygge- og anleggssektoren, og erstatter tidligere utgave av november 2019. Oppdateringene gjelder til og med endringer i byggherreforskrift av 1.1.2024. Revisjonen har hatt fokus på språklige forbedringer og ordlydsendringer som bedre reflekterer kravene i byggherreforskriften. Gjennom et forsterket fokus på samhandling og informasjonsdeling, i tillegg til en forbedret prosessbeskrivelse, ønsker forfatterne å styrke oppfølgingen av SHA i tidlige prosjektfaser.

Du finner også en styrket ledeordliste for:
Hva er prosjektspesifikke farer
Hvilke forhold som normalt kan påvirkes av de prosjekterende