Hva skjer hos RIF Oppdatert veileder på brannsikkerhet (RIBR)
oppdatert-veileder-pa-brannsikkerhet-ribr

RIFs ekspertgruppe for brannsikkerhet lanserte i januar 2020 en oppdatert versjon av veilederen «Rådgivende ingeniør brannteknikk- Ytelser fra rådgiver».

Veilederen er rettet i hovedsak mot brannsikkerhetsprosjektering i byggesaker etter plan- og bygningsloven. For andre typer prosjekter må det gjøres tilpasninger etter relevant regelverk. Veilederen finner du her: RIBR