Presse Oppstart for Unge Rådgivende Ingeniørers Forening
oppstart-for-unge-radgivende-ingeniorers-forening

– Vi skal synliggjøre mulighetene en har som rådgivende ingeniør, sier styreleder og leder av URIF Oslo, Line Cecilie Lie fra Hjellnes Consult.

URIF Norge ønsker å formidle hva en rådgivende ingeniør gjør, slik at flere unge vil velge denne karriereveien.

Mandag 29. april 2013 ble det første møtet for Unge Rådgivende Ingeniørers Forening (URIF) i Norge avholdt. Lederne i fra URIFs lokallag fra Oslo, Bergen og Trondheim ble utnevnt til styret for URIF Norge.

– Et URIF Norge er etterlengtet for å koordinere arbeidet som gjøres i lokallagene, gi lokallagene en felles stemme, samt å være et bindeledd mellom URIF i Norge og internasjonale Young Professionals-nettverkene, sier Marion Trøan fra Rambøll, som leder URIF Trøndelag.

– Det er også en målsetning å forankre RIFs retningslinjer om kompetanse og forretningsmessige krav blant unge rådgivende ingeniører, sier Line Cecilie Lie.

URIF Norges oppgave vil være å synliggjøre URIF og RIF for unge rådgivende ingeniører og bidra til rekruttering til bransjen. Det er et stadig behov for ingeniører i Norge. URIF Norge ønsker å informere unge om hva en rådgivende ingeniør gjør, slik at flere vil velge denne karriereveien.

– URIF lokallagenes oppgave er å gi unge rådgivere mulighet til å styrke sin kompetanse som rådgiver ved å tilby minikurs og befaringer. På kurs og befaringer møtes rådgivere på tvers av fag og firma. Etterhvert håper vi at det opprettes lokallag i flere byer, sier Ingrid Thorkildsen fra Rambøll, leder for URIF Bergen.

Bildet fra venstre: Line Cecilie Lie, Marion Trøan og Ingrid Thorkildsen.