Kurs og arrangement OsloMet med nytt masterstudium i geoteknikk
oslomet-med-nytt-masterstudium-i-geoteknikk

I dag er det stor etterspørsel etter geoteknikere og geoteknisk kompetanse innen bygg og anlegg og samferdsel. Det er rett og slett for få med kompetansen. Dette kan føre til feil, mangle og at store prosjekter blir utsatt.  OsloMet svarer på behovet med å starte opp utdanning av geoteknikere fra høsten 2023. Les mer her.