Hva skjer hos RIF, Kurs og arrangement, Presse Oversikt over RIFs arrangementer på Arendalsuka 2024
oversikt-over-rifs-arrangementer-pa-arendalsuka-2024

RIF deltar på 10 arrangementer under Arendalsuka i år. 

Mandag 12. august:

 • HVA BETYR ARENDALSUKA FOR BYGGENÆRINGEN?

  I en tid med uro og splittelse, er det viktigere enn noen gang å komme sammen på tvers av partier, næringer og sektorer. Men hva skal vi i byggenæringen ha ut av Arendalsuka i år? Og hvordan kan Norges største fastlandsnæringen øke sin innflytelse og gjennomslagskraft i norsk politikk? RIF stiller i panelsamtale med ledende aktører fra byggenæringen. 

Tirsdag 13. august:

 • HVORDAN SKAL VI UTVIKLE BYGD OG BY NÅR NATUREN MÅ BEVARES?  

  Bygg Arena Arendal inviterer lokale og nasjonale politikere til debatt for å diskutere hvordan vi skal sikre at nasjonale klima- og naturavtaler oppfylles med lokalt selvstyre, og om det må være en konflikt mellom strenge arealkrav og forretningsutvikling?

 • VI BYGGER UANSVARLIG NÅR KRIGEN TRUER  

  Bygninger som skal vernes mot krigshandlinger har blitt målskiver i konflikt. Både i Ukraina og Gaza ser vi at sykehus, skoler, kommunikasjonsknutepunkter og annen kritisk infrastruktur blir rammet. Vi må tenke nytt når det gjelder beskyttelse av sivilbefolkningen, og RIF er med i debatten.

 • KI + BYGGEBRANSJEN = 20 % KOSTNADS OG UTSLIPPSKUTT!  

  Norges klimaforpliktelser og dyrtid krever økt effektivisering, og at vi tar i bruk ny teknologi for å skape mer for pengene. Byggenæringen er næringen med størst potensial for effektivisering, og vi ser på hvordan kunstig intelligens kan være en muliggjører både for økt effektivisering og en grønn omstilling.

Onsdag 14. august:

Vi har lært én ting av Ukraina: Bygninger er bombemål, og det skilles ikke mellom sivil og militær infrastruktur. For at vi som nasjon skal ha tilstrekkelig forsvarsevne, må vi ha bygg og anlegg som er forberedt på en krise. Vi må ha en byggenæring som vet hvordan de skal bidra. RIF er med i debatten om hvordan Norge må forberede bygg og infrastruktur på sikkerhetspolitiske kriser.

For å skape jobber og verdier, utvikle velferdsstaten og sikre et klima vi kan leve i, må det norske samfunnet ha mer fornybar kraft, til forutsigbare og levelige priser. Men hva er realistisk å få til av økt krafttilgang fra eksisterende og ny produksjon, og mer effektiv energibruk? Elektroforum og RIF tar diskusjonen med politikere og fagfolk på Arendalsuka.

Vi går et villere klima i møte, og nye tall fra NVE viser at hele 210.000 bygninger i Norge trenger sikring mot flom og skred. Det utgjør om lag 10 prosent av Norges bebyggelse, og betyr at veldig mange i Norge potensielt bor farlig. Det vil koste mer enn 100 milliarder kroner for å sikre de utsatte byggene mot naturfare. Kan vi risikere at hele lokalsamfunn må flyttes? RIF er med og tar debatten.

De mest bærekraftige byggene er de vi ikke bygger. Likevel velges nybygg for ofte fremfor gjenbruk. Hvilke insentiver må vi ha for at rehabilitering kan vinne over nybygg? Og er regelverket for nybygg til hindring for rehabilitering og ombygging/utvikling av eksisterende bygninger?

Torsdag 15. august:

Med et revidert avløpsdirektiv på trappene og regjeringens nye nasjonale mål for vann og helse, har den kommunale vannbransjen fått skjerpede myndighetskrav og forholde seg til i levering av de samfunnskritiske vann- og avløpstjenestene. RIF er med i debatten om hvordan kommunene skal settes i stand til å nå nye nasjonale og europeiske mål.

 • UFORUTSIGBARHET FOR NÆRINGSLIVET 

  NHO, RIF med flere inviterer til debatt om uforutsigbarhet for næringslivet. Menon presenterer rapport om den ekstra arbeidsgiveravgiften og dens langsiktige konsekvenser for norsk næringsliv.