Presse Øyvind Mork gjenvalgt som styreleder i RIF
oyvind-mork-gjenvalgt-som-styreleder-i-rif-2

På RIFs årsmøte på tirsdag, ble Øyvind Mork enstemmig gjenvalgt som ny styreleder. – Medlemmene og administrasjonen er svært glade for å få et RIF-styre bestående av meget kompetente og fremoverlente nye og gamle representanter som kan videreføre det gode styrearbeidet. Øyvind Mork har lang erfaring fra RIF, også tidligere som styreleder og vi ser frem til et godt samarbeid mellom Hovedstyret og administrasjonen for å styrke RIF ytterligere. Jeg er spesielt glad for at vi fortsatt har en god miks av representanter for både store og små RIF-firmaer i hovedstyret, samt at flere av topplederne er engasjert i RIF styret, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

Nye medlemmer i styret er også fungerende adm. direktør i ÅF Norge, Christopher Klepsland, markedsdirektør i Rambøll, Vibeke Riis og kommunikasjonsdirektør i COWI, May Kristin Haugen.

Øyvind Mork kommenterte gjenvalget på denne måten: – Jeg takker årsmøtet for tilliten ved å bli gjenvalgt. Jeg skal gjøre det jeg kan i denne rollen for å synliggjøre RIF-bransjen, tydeliggjøre den store verdiskapningen vi bidrar med og skape best mulig rammevilkår for videre utvikling. Det er fremdeles et behov for å forbedre samarbeidet i bransjen. Vi må fremsnakke hverandre, og fokusere på tillit, samarbeid og respekt for hverandres roller og kompetanse. De beste og mest vellykkede bygge- og anleggsprosjektene utvikles når alle i verdikjeden har et felles mål for prosjektet.

RIFs nye styre består av følgende:

  • Styreleder Øyvind Mork, Asplan Viak AS
  • Nestleder Grethe Bergly, Multiconsult Norge AS
  • Nestleder Janicke Garmann, Norconsult AS
  • Styremedlem Arne Jorde, Erichsen & Horgen AS
  • Styremedlem Mari Barstad, WSP Norge AS
  • Styremedlem May Kristin Haugen, COWI AS
  • Styremedlem Christopher Klepsland, ÅF Engineering AS
  • Styremedlem Vibeke Riis, Rambøll Norge AS
  • Varamedlem Rasmus Nord, Sweco Norge AS
  • Varamedlem Geir Syrtveit, AAJ/ViaNova-nettverket