Presse Øyvind Mork ny styreleder i RIF
oyvind-mork-ny-styreleder-i-rif

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) avholdt i går sitt årsmøte og der ble det valgt både nytt hovedstyre og ny styreleder. Øyvind Mork, adm. direktør i Asplan Viak overtar rollen som styreleder etter Tom Baade-Mathiesen.

På RIFs årsmøte i går, ble Øyvind Mork enstemmig valgt som ny styreleder. – Medlemmene og administrasjonen er svært glade for å få et RIF-styre bestående av meget kompetente og fremoverlente nye og gamle representanter som kan videreføre det gode arbeidet fra det forrige styret. Øyvind Mork har lang erfaring fra RIF, også tidligere som styreleder. Jeg er spesielt glad for at vi fortsatt har en god miks av representanter for både store og små RIF-firmaer i hovedstyret, samt at flere av topplederne er engasjert i RIF styret, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF. Ny i styret er også konserndirektør i Norconsult, Janicke Poulsen Garmann.

Øyvind Mork kommenterte sin nye rolle på denne måten: – Det er et behov for å forbedre samarbeidet i bransjen. Vi må fremsnakke hverandre, og fokusere på tillit, samarbeid og respekt for hverandres roller og kompetanse. De beste og mest vellykkede byggeprosjektene utvikles når alle i verdikjeden har et felles mål for prosjektet. Jeg er derfor opptatt av at RIF ser på muligheten for et enda tettere samarbeid med andre aktører i bransjen.

Skudal Hansteen takker også avtroppende styreleder Tom Baade-Mathiesen for hans innsats. – Tom har vært en engasjert styreleder og jobbet tett med administrasjonen i styreperioden. Vi er derfor svært glade for å beholde ham i vårt faglige nettverk. Han vil blant annet være helt sentral i forbindelse med oppdatering av rapporten State of the Nation.

RIFs nye styre består av følgende:

Styreleder Øyvind Mork, Asplan Viak AS

Nestleder Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS

Styremedlem Grete Aspelund, Sweco Norge AS

Styremedlem Per Ola Ulseth, Rambøll

Styremedlem Birgit Farstad Larsen, Cowi AS

Styremedlem Trygve Sagen, Holte Consulting AS

Styremedlem Grethe Bergly, Multiconsult AS

Styremedlem Janicke Poulsen Garmann, Norconsult AS

Varamedlem Mari Barstad, WSP Norge AS

Varamedlem Rune Hardersen, ÅF Engineering AS

Foto: Øyvind Mork og Liv Kari Skudal Hansteen (Foto: RIF)