Presse – Planleggingen og prosjekteringen av Norge må holdes i gang
planleggingen-og-prosjekteringen-av-norge-ma-holdes-i-gang

Arkitektbedriftene og RIF understreker viktigheten av at planleggingen og prosjektering av Norge må holdes i gang i disse dager. 

– Kommunene er nå en kritisk faktor både som byggherre og som plan- og byggesaksbehandler, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene i Norge og Ari Soilammi, fungerende administrerende direktør Rådgivende ingeniørers forening (RIF) i en felles uttalelse til landets kommuner.

De sier at til tross for den pågående situasjonen med omfattende tiltak for å begrense smitte av koronaviruset, så har deres bransjer tilnærmet full kapasitet på utførelse av planlegging og prosjektering.

– De aller fleste ansatte i våre firmaer er i full produksjon og lett tilgjengelige, selv om mange er på hjemmekontor. Vi utfører fortsatt prosjektarbeid, kan delta i alle anbudskonkurranser og levere tilnærmet like raskt som før, sier Skavang.

– I denne tiden vi er i nå, er det kritisk for våre medlemsfirmaer, og deres ansatte, at pågående byggeprosjekter ikke stoppes eller forsinkes av kommunenes saksbehandling enten den skjer i plan- og byggesaksbehandlingen eller i kommunens eiendomsfunksjon, eller den skjer politisk. Vi ser dessverre allerede at mange kommuner stopper opp – til tross for omfattende tiltak fra regjeringen for å holde hjulene i gang. Det er flere eksempler på kommuner som avlyser møter og som informerer bedriftene på tilfeldig basis, over hele landet, legger Soilammi til.

Rådgivende Ingeniørers Forening RIF og Arkitektbedriftene i Norge representerer kunnskapsbedrifter som sysselsetter nærmere 20.000 mennesker som leder, planlegger og prosjekterer nybygg og ombygginger i Norge.

– Rådgiverne og arkitektene lager grunnlaget for nesten alt som skal bygges av bygg og infrastruktur i Norge. Resten av verdikjeden i byggeprosjektene er avhengig av prosjektering for å kunne opprettholde sin produksjon, fremdrift og lønnsomhet. Vi vet at flere av de største entreprenørene fremdeles holder byggeplassene i gang.

Byggenæringen gjør altså hva den kan for å holde hjulene i gang, understreker en bekymret Skavang.

– Hvis planlegging og prosjektering forsinkes vil mange tusen arbeidsplasser stå i fare. I tillegg vil byggekostnadene øke når prosjekter forsinkes, demobiliseres og restartes. Hvis planlegging og prosjektering stopper opp vil entreprenørene være de neste som blir hardt rammet. Uten arealplaner og prosjektering kan ingenting bygges. Følgekonsekvensene av forsinkelser i planlegging og prosjektering vil derfor være katastrofale for landets største landbaserte næring over hele landet, sier Skavang.

Soilammi peker på at i tillegg til behovet for fremdrift i pågående prosjekter og tilførsel av nye prosjekter i markedet, er det viktig å håndtere den juridiske usikkerheten ved korona i de konkurranser og oppdrag som igangsettes.

– Bransjekontrakter og standardvilkår inneholder gjerne en regulering av forhold utenfor partenes kontroll, men disse vil ofte ikke være tilstrekkelig for nye kontrakter fremover og den usikkerhet som korona medfører. I nye oppdrag bør det inntas en uttrykkelig regulering av risikoen for tids- og kostnadskonsekvenser ved korona. Etter vår oppfatning er det et særskilt behov for at store offentlige innkjøpere tar ansvar med å sikre akseptable rammevilkår for leverandørene. Dette bør gjøres ved at offentlige innkjøpere tar risikoen for forsinkelser og kostnader hos leverandørene som skyldes koronaviruset, utdyper Soilammi.

– Samlet sett mener vi dette er gode tiltak for å holde hjulene i gang. Våre bransjer skal gjøre sitt ytterste for å levere godt og i tide – hvis kommunene opprettholder sin saksbehandling og sine aktiviteter som byggherre, påpeker Skavang og Soilammi.