Kurs og arrangement, Kurs og Arrangementer, Ukategorisert Praktisk betongdimensjonering – 2. og 3. mars
praktisk-betongdimensjonering-2-og-3-mars

Lær av erfarne konstruktører og få gode verktøy som du kan bruke i din arbeidshverdag! Kurset er praktisk orientert og vil gi deg metoder for kvalitetssikring av inn-og utdata for beregningsprogrammer samt gi eksempler på god og dårlig armeringsføring. Kurset er utviklet i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), og de som jobber i et RIF-firma får rabattert kursavgift.

DETTE KURSET SKULLE VÆRE EN DEL AV KURSDAGENE 2021 SOM ER AVLYST PGA COVID-SITUASJONEN. KURSET ER DERFOR NÅ GJORT DIGITALT OG DET ER NY DATO.

Hva er «best practice» og hvordan bli en effektiv og smart konstruktør ?

Få praktiske eksempler og bli bedre på:
• Statisk ubestemte konstruksjoner
• Plate/betongdekke
• Veggskiver
• Søyler
• Fundamentering-pelehoder
• Bærekraftig prosjektering
• Lavvarmebetong

Lær av erfarne konstruktører og få gode verktøy som du kan bruke i din arbeidshverdag!
Kurset er praktisk orientert og vil gi deg metoder for kvalitetssikring av inn-og utdata for beregningsprogrammer samt gi eksempler på god og dårlig armeringsføring.
Foreleserne vil også vise hvordan konstruktøren kan verifisere beregningsresultater som er funnet ved hjelp av numeriskprogramvare.

Målgruppe:
• Rådgivende Ingeniører-RIB
• Konstruktører

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer eller kontrollerer prosjektering av betongkonstruksjoner, både i RIF -bedrifter og hos byggherrer og betongelementprodusenter.

For mer informasjon og påmelding, trykk her.