Presse Pris for årets beste VA-Bachelor utdelt digitalt
pris-for-arets-beste-va-bachelor-utdelt-digitalt

(Oslo, 31. mars 2020) Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) delte ut pris for årets beste bachelor innen vann- og miljøteknikk. Denne gangen var det digital overlevering av prisen på Microsoft Teams.

Årets prisvinnere for beste bacheloroppgave er Elias Karlsen og Øyvind Døsvik Haugen fra NTNU Fakultet for teknologi/Institutt for bygg og miljø (tidligere høgskolen i Sør-Trøndelag).

– Studentene har gjort et omfattende arbeid med å sette seg inn i grunnvann som bruk i vannforsyning og har benyttet sin kunnskap til å vurdere ulike løsninger for Korsvegen vannverk, sier Svein Erik Bakken fra RIFs Ekspertgruppe innen vann og miljøteknikk.

Formålet med oppgaven har vært å prosjektere en løsning for grunnvannsforsyning for Korsvegen vannverk. Dagens overflatevannkilde, Store Grevsjø, tilfredsstiller ikke kravene i Drikkevannsforskriften og skal erstattes med grunnvannsforsyning. Studentene har sammenstilt resultater og vurderinger på en oversiktlig og lettlest måte.

Hensikten med prisen er å skape oppmerksomhet rundt vannbransjen og dermed rekruttere flere studenter til å ta denne studiespesialiseringen – uavhengig av om deres arbeidssted blir hos offentlige eller private aktører etter endt studie.

Intern veileder for studentene var Rolf Edvard Petersen, mens ekstern veileder var VA-Prosjekt AS ved Vebjørn Knotten.

Etter avsluttet Bachelor-studie har Øyvind fortsatt med å studere mot Mastergraden på NTNU mens Elias er på vei inn i rådgiverbransjen.