Presse Pris til beste akustikk-Master om massivtre
pris-til-beste-akustikk-master-om-massivtre

Prisen for årets beste Akustikk Masteroppgave gikk i år til Haavard Nøst fra Norconsult for en oppgave om de akustiske utfordringene knyttet til bruk av massivtre i bygninger.

Rådgivende Ingeniørers Forenings ekspertgruppe for akustikk kåret denne uken Haavard Nøsts oppgave til den beste Master oppgaven levert i 2021. Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert sin masteroppgave ved NTNU dette året. Formålet med prisen er å skape mer oppmerksomhet rundt akustikkfaget og motivere flere studenter til å spesialisere seg innen dette faget. Det legges spesielt vekt på at oppgaven skal være nytenkende, ha en nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen. Juryen har historisk vist seg meget krevende å tilfredsstille, og senest i 2019 ble det derfor ikke utdelt noen pris.

Haavards oppgave tar for seg det relativt nye bygningsmaterialet massivtre, som er en fellesbetegnelse på lameller (planker) som sammenføyes til et element. I Norge er krysslaminerte treelementer (KLT) mest utbredt og dette treproduktet gjør det mulig å bygge raskere og mer bærekraftig. Materialet får stadig økende interesse, men akustikk trekkes samtidig frem som en av de største barrierene for mer omfattende bruk. Tre er et lett materiale og er i utgangspunktet ikke gunstig med tanke på lydisolering i rom med strenge lydkrav, sammenlignet med tyngre materialer som betong.

Oppgaven ser på ulike dekkekonstruksjoner og sammenligner feltmålinger med beregninger og gjeldende lydkrav som stilles til skole- og kontorbygg. Et mål med oppgaven var å dokumentere likheter og forskjeller mellom dekker av massivtre som benytter betong for å øke massen, og lettere varianter som bytter ut betong med sponplater. Resultatene fra lydmålinger i studiet indikerer at lette etasjeskillere kan konkurrere mot tyngre konstruksjoner med påstøp. Haavard konkluderer i rapporten at det er behov for mer forskning for å unngå overdimensjonerte løsninger som svekker massivtreets rykte som et bærekraftig konstruksjonsprinsipp.

– Årets prisvinner har skrevet en meget god oppgave vi mener treffer godt i forhold til statuttene. Oppgaven har praktisk nytte for rådgiverne og bør være av interesse også for entreprenørene og byggherrene, sier Tore Moen, som er leder for RIFs ekspertgruppe innen akustikk og delte ut prisen til vinneren. Haavard jobber nå i Norconsult. Med prisen følger diplom og en pengepremie.