Presse Prisen for årets Master innen vann og miljøteknikk utdelt
prisen-for-arets-master-innen-vann-og-miljoteknikk-utdelt-2

Kamila Makuszewska, fra NTNU fikk i går utdelt prisen for beste Masteroppgave innenfor sektoren vann og miljøteknikk.

Under seminaret «Vann, avløp – nye rettsregler 2019», delte Rådgivende Ingeniørers Forenings ekspertgruppe for vann og miljøteknikk ut årets masterpris innen VA-teknikk. Prisen gikk til Kamila Makuszewska, utdannet ved NTNU, med veileder Rita Ugarelli. Masteroppgaven heter «Image recognition applied to condition assessment of wastewater manholes».

Prisen for «Beste masteroppgave innen vann og miljø» er innstiftet av RIFs ekspertgruppe for vann og miljø og er en anerkjennelse for spesielt god masteroppgave innen temaet vann og miljø.

– Vi har et stort vedlikeholdsetterslep i vår sektor. Vi må i årene som kommer i større grad fokusere på metoder for effektiv utførelse av vedlikehold. Årets prisvinner har jobbet med nettopp det. Masteroppgaven bidrar med å lage et rammeverk for tilstandsvurderinger av kummer, samt verktøy for bildegjenkjenning og system for å avdekke ulike alvorlighetsgrader av tilstandsbrist i kummer, sier Jonny Ødegård som er leder for RIFs ekspertgruppe innen vann- og miljøteknikk.

Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert masteroppgave ved et norsk universitet som underviser i Vann og Miljøteknikk. Det legges spesielt vekt på at oppgaven skal være nytenkende, ha en nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen.

– Årets prisvinner har skrevet en oppgave vi mener treffer godt i forhold til statuttene. Oppgaven har praktisk nytte for rådgivere – og ikke minst for eiere av VA infrastruktur, avslutter Ødegård.»

Med prisen følger diplom og prispenger.