Presse Prisen for årets VA Msc-oppgave innen vann og miljøteknikk utdelt
prisen-for-arets-va-msc-oppgave-innen-vann-og-miljoteknikk-utdelt

Prisen for årets beste Master-oppgave innen vann- og miljøteknikk ble denne uken utdelt til Veronica Tørudstad for oppgaven om midlertidige flomveier.

Prisen for «Beste Masteroppgave innen vann og miljø» er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk og er en anerkjennelse for spesielt god Masteroppgave innen temaet vann og miljø. Det legges spesiell vekt på at oppgaven skal være nytenkende, ha nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen.

Under et digitalt Teams-arrangement ble årets beste Masterpris utdelt til Veronica Tørudstad, som er utdannet ved NTNU med Tone Merete Muthanna og Thea Ingeborg Skrede som veiledere. Prisen ble utdelt av Sigmund Tøien og Kristian Ohr fra RIF og hhv. Multiconsult og Asplan Viak.


På bildet prismottaker Veronica Foto under prisutdelingen.

Masteroppgaven heter «En metode for å kartlegge sårbarheten og farepotensialet til en midlertidig flomvei» I Norge har tretrinnstrategien utviklet av Oddvar Lindholm m.fl blitt bransjestandard for overvannshåndtering; Steg 1) Infiltrasjon av små nedbørshendelser, Steg 2) Fordrøyning og forsinkelser av mellomstore hendelser og Steg 3) Trygg bortledning av de sjeldneste og største nedbørshendelsene. Der det siste 10-årets forskning i hovedsak har konsentrert seg om de to første trinnene, har Tørudstad skrevet en oppgave som omhandler siste steg i strategien.

– Oppgaven representerer et originalt, systematisk og relevant bidrag til diskusjonen rundt hvordan vi skal kartlegge og systematisere urbane flomveier. Det er også, så langt vi kan se, den første norske studien der man ser på problemer knyttet til de mest vanlige GIS-verktøyene som brukes i flomveikartlegging. Oppgaven er bedømt til karakter A og svarer godt opp alle tre tildelingskriterier i RIFs statutter, sier Kristian Ohr som er leder for RIFs ekspertgruppe innen vann- og miljøteknikk.

Veronica Tørudstad er i dag ansatt hos COWI i Hønefoss. Med prisen følger et diplom og kr 10.000,-

– Dette var en veldig hyggelig og uforventa overraskelse! Jeg har fått jobbe med et tema jeg synes er veldig interessant og som har begrenset forskning, så det er ekstra hyggelig at også andre legger merke til oppgaven min. Jeg vil rette en stor takk til mine to fantastiske veiledere. Diskusjoner med, og oppmuntringer fra dere har vært uvurderlig, sier en glad Veronica Tørudstad.