0002 - Ansvar for planlegging av brannsikkerhet (digitalt produkt)

0002 – Ansvar for planlegging av brannsikkerhet (digitalt produkt)

kr0.00 - eksklusiv mva.

Ekspertgruppe Brannsikkerhet har i samråd med ekspertgrupper for Bygge- og anleggsteknikk, Elektroteknikk, VVS- og klimateknikk og Prosjektadministrasjon utarbeidet en veileder for håndtering av grensesnittene knyttet til planlegging av brannsikkerhet, som beskriver mulige ytelser fra brannteknisk rådgiver.

Quantity
Kategori:

Ekspertgruppe Brannsikkerhet har i samråd med ekspertgrupper for Bygge- og anleggsteknikk, Elektroteknikk, VVS- og klimateknikk og Prosjektadministrasjon utarbeidet en veileder for håndtering av grensesnittene knyttet til planlegging av brannsikkerhet, som beskriver mulige ytelser fra brannteknisk rådgiver.

RIF erfarer at brannrådgiver engasjeres på ulike måter og til ulike tidspunkt i prosjektene, hvor arbeidsomfang, ytelser og ansvarsroller ikke er tydelig definert. Dette bidrar til unødige konflikter i prosjektet, og diskusjoner i ettertid om dokumentasjonsomfang og kostnader.

Revisjon 2013 av denne veiledningen er en sammenslåing og oppdatering av tidligere utgaver av veiledningene «Ansvar for planlegging av brannsikkerhet» og «Brannteknisk rådgivning og kontroll».

Hovedformålet med veilederen er å gi oversikt over ansvarsforhold i forhold til brannsikkerhet mellom de prosjekterende aktørene og definere grensesnitt mellom de samme aktørene.

Delen som omhandler ytelser fra brannrådgiver er ment å:
– definere brannrådgiverens arena
– gi veiledning til bestiller av branntekniske rådgivertjenester.
– redusere konflikter som følge av klarere ytelsesavtaler
– skille mellom normale ytelser og anbefalte tilleggsytelser

Utgitt 2005, revidert 2013.

Veilederen er en gratis pdf-publikasjon.

Dette er et digitalt produkt