1010 - Beregning av snølast (digitalt produkt)

1010 – Beregning av snølast (digitalt produkt)

kr500.00 - eksklusiv mva.

Dette regnearket beregner snølaster i hht. NS-EN 1991-1-3:2003+NA2008. Regnearket beregner dimensjonerende lastesituasjoner for pulttak, saltak, sagtak, buetak, tak som grenser til eller ligger nært et høyere byggverk og lavereliggende tak med flernivåtak. I tillegg beregnes de lokale virkningene av snødriver ved framspring/hindringer, snø som henger over kanten av taket, snølaster på snøfangere/andre hindringer og raslast.

Utgitt november 2011.

Dette er et digitalt produkt

Quantity
Kategorier: ,

Dette regnearket beregner snølaster i hht. NS-EN 1991-1-3:2003+NA2008. Regnearket beregner dimensjonerende lastesituasjoner for pulttak, saltak, sagtak, buetak, tak som grenser til eller ligger nært et høyere byggverk og lavereliggende tak med flernivåtak. I tillegg beregnes de lokale virkningene av snødriver ved framspring/hindringer, snø som henger over kanten av taket, snølaster på snøfangere/andre hindringer og raslast.

Dette er et digitalt produkt