1902 - RIF ytelser elektro (RIE) (digitalt produkt)

1902 – RIF ytelser elektro (RIE) (digitalt produkt)

kr0.00 - eksklusiv mva.

Veileder om rådgiverytelser elektro (RIE) har vært på høring i byggenæringen og er kvalitetssikret av RIFs ekspertgruppe for tekniske installasjoner, som også har fungert som styringsgruppe for arbeidet. (Desember 2016)

Quantity

Ytelser må alltid tilpasses og avtales oppdraget. Denne ytelsesbeskrivelsen søker derfor å gi oppdragsgivere og rådgivere et felles utgangspunkt for de tilpassede ytelsene. Ytelsesbeskrivelsen er ikke bindende for noen parter, men reflekterer konsensus i RIF-bedriftene om hva som bør være normale ytelser og fornuftige grensesnitt i et byggeprosjekt. Ved anskaffelse av rådgiver anbefaler vi at hovedfokus for oppdragsgiver er å formulere og prioritere sine mål og rammer for prosjektet, og la rådgiver definere de riktige ytelser for det konkrete prosjektet – med utgangspunkt i dette dokumentet.

Veileder om rådgiverytelser elektro (RIE) har vært på høring i byggenæringen og er kvalitetssikret av RIFs ekspertgruppe for tekniske installasjoner, som også har fungert som styringsgruppe for arbeidet. (Desember 2016).

Dette er et digitalt produkt