1904 - RIF ytelser akustikk (RIA) (digitalt produkt)

1904 – RIF ytelser akustikk (RIA) (digitalt produkt)

kr0.00 - eksklusiv mva.

Ytelsesveilederen for Akustikk revidert i 2021 av RIFs ekspertgruppe Akustikk.

Quantity

Hovedformålene med RIFs veiledende ytelsesbeskrivelser er å:

– være en bransjenorm for normale ytelser i ulike faser og entrepriseformer

– angi grensesnitt mellom de ulike prosjektaktørene inkludert oppdragsgiver

– redusere konflikter som følge av klarere ytelsesavtaler i prosjektene

– gi økt forutsigbarhet for alle parter

– redusere totalkostnader i byggeprosjektet

Ytelser må imidlertid alltid tilpasses og avtales oppdraget. Denne ytelsesbeskrivelsen søker derfor å gi oppdragsgivere og rådgivere et felles utgangspunkt for de tilpassede ytelsene. Ytelsesbeskrivelsen er ikke bindende for noen parter, men reflekterer konsensus i RIF-bedriftene om hva som bør være normale ytelser og grensesnitt i et byggeprosjekt. Ytelsesveilederen for Akustikk er revidert i 2021.

Dette er et digitalt produkt