1906 - SHA-veiledning (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) (digitalt produkt)

1906 – SHA-veiledning (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) (digitalt produkt)

kr500.00 - eksklusiv mva.

Denne veiledningen er utarbeidet av RIFs SHA Ekspertgruppe med representanter fra de største rådgiverfirmaene. Målet er å gi råd til bransjen om hvordan de prosjekterende skal utøve sine plikter iht. byggherreforskriften og skape en bedre forståelse og forutsigbarhet hos byggherrer og andre oppdragsgivere. Den nye veiledningen fra november 2019 erstatter tidligere «Veiledning SHA for Samferdselsprosjekter» som ble lansert i mars 2017. Utgitt november 2019.

Quantity

Bygge- og anleggsbransjen er en av Norges mest ulykkesutsatte bransjer. I 2016 døde 8 personer i denne bransjen, årlig får rundt 100 personer varige mén som følge av skade og ca. 8 000 har skaderelatert fravær.

Den første byggherreforskriften kom i 1995 og bygger på europeisk rådsdirektiv, 92/57/EØF av 24. juni 1992, om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på midlertidige eller mobile arbeidsplasser.

Dagens byggherreforskrift (BHF) /1/ ble revidert i 2010. Forskriften har bl.a. sin egen kommentarutgave /2/, veileder fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg /3/ og det er utgitt en egen bok om hvordan den best skal ivaretas /4/. Felles for alle publikasjonene er at det sies lite utfyllende om byggherreforskriften §17 «De prosjekterendes plikter». Rådgiverbransjen har derfor lite konkret å forholde seg til når det gjelder hvordan de prosjekterendes plikter skal forstås og utøves.

Denne veiledningen er utarbeidet av RIFs SHA Ekspertgruppe med representanter fra de største rådgiverfirmaene. Målet er å gi råd til bransjen om hvordan de prosjekterende skal utøve sine plikter iht. byggherreforskriften og skape en bedre forståelse og forutsigbarhet hos byggherrer og andre oppdragsgivere.

Veiledningen er et bidrag fra RIF for å støtte opp under bygg- og anleggsnæringens HMS-Charter, hvor de ulike partene har forpliktet seg til et samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplasser til et tryggere arbeidssted.

Her finner du RIFs og AiNs SHA-Veiledning for planlegging og prosjektering i bygge- og anleggsprosjekter. Den nye veiledningen fra november 2019 erstatter tidligere «Veiledning SHA for Samferdselsprosjekter» som ble lansert i mars 2017.

Utgitt november 2019.

Dette er et digitalt produkt