1908 - RIF-veileder - Uavhengig kontroll av utførelse av konstruksjoner (digitalt produkt)

1908 – RIF-veileder – Uavhengig kontroll av utførelse av konstruksjoner (digitalt produkt)

kr500.00 - eksklusiv mva.

RIF-veileder for uavhengig- /utvidet kontroll av utførelse på byggeplass med hensyn til konstruksjonssikkerhet. Oppdatert versjon fra januar 2018. Veilederen sendes som PDF-fil.

Quantity

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har utarbeidet en veileder for kontroll av faktisk utførelse og dokumentasjon av utførelse på byggeplass med fokus på uavhengig kontroll av ansvarlig utførende i henhold til Plan og bygningsloven (PBL) og Saksbehandlerforskriften (SAK10) samt utvidet kontroll/kontroll i regi av byggherren etter NS-EN 1990+NA.

Plan og bygningsloven med forskrifter gir krav om at det i enhver byggesak skal gjennomføres uavhengig kontroll av utførelse når tiltaket er i tiltaksklasse 2 eller 3.

RIF-veilederen tar for seg krav til uavhengig kontroll når SAK10 §14-2(3) er oppfylt. Det vil si at denne veilederen tar for seg uavhengig kontroll når det er prosjektert, utført og kvalitetssikret i samsvar med gjeldende Norske Standarder (NS) med kontrollanvisninger.

Rådgivende Ingeniørers Forening sine veiledere er utarbeidet av fagpersoner som er medlemmer av eller utnevnt av Rådgivers Ingeniørers Forenings sitt Ekspertutvalg for Bygge- og Anleggsteknikk.

Oppdatert versjon fra januar 2018. Veilederen sendes som PDF-fil.

Dette er et digitalt produkt