3018 - Avskrivning av bygninger (digitalt produkt)

3018 – Avskrivning av bygninger (digitalt produkt)

kr500.00 - eksklusiv mva.

Store kostnader er forbundet med investeringer i nybygg, ombygninger, riving og årlig forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger. Interessen for bygningenes livssykluskostnader er økende.

Quantity

Store kostnader er forbundet med investeringer i nybygg, ombygninger, riving og årlig forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger. Interessen for bygningenes livssykluskostnader er økende. Omfanget av tekniske installasjoner i bygg har de senere år økt vesentlig, samtidig som virksomheten i bygningene endres oftere enn før. Det øker behovet for differensierte avskrivningssatser, noe denne veilederen går grundig inn på.

Veilederen er ført i pennen av Anders Larsen, Bjørn Fredrik Kristiansen og Svein Bjørberg fra Multiconsult.

1. utgave februar 2005
ISBN 82-91510-77-6

Heftet selges som pdf-dokument (417 kB)

Dette er et digitalt produkt