3095 - Nøkkeltall for eiendomsforvaltning (fysisk produkt)

3095 – Nøkkeltall for eiendomsforvaltning (fysisk produkt)

kr1,000.00 - eksklusiv mva.

Grunnlag for utarbeiding og bruk av nøkkeltall, inkludert benchmarking. Behov, utvikling, bruk og utviklingstrender. Januar 2000.

Quantity

Grunnlag for utarbeiding og bruk av nøkkeltall, inkludert benchmarking. Behov, utvikling, bruk og utviklingstrender. Januar 2000.

Dette er et fysisk produkt