4301 - Dimensjonering for jordskjelv av eksisterende bygninger (digitalt produkt)

4301 – Dimensjonering for jordskjelv av eksisterende bygninger (digitalt produkt)

kr1,000.00 - eksklusiv mva.

Dette er en veileder for anvendelse av NS-EN 1998-3 som omhandler dimensjonering for jordskjelv for eksisterende bygg. Utgitt februar 2013.

Quantity
Kategori:

Veilederen bør benyttes sammen med RIFs veileder, ‘Dimensjonering for JORDSKJELV’ som omhandler generell dimensjonering av jordskjelv i henhold til NS-EN 1998-1. Utgitt februar 2013.

Dette er et digitalt produkt