4306 - Veileder for brannsikkerhetskonsept (digitalt produkt)

4306 – Veileder for brannsikkerhetskonsept (digitalt produkt)

kr0.00

I veilederen er det lagt vekt på at brannkonseptet skal gjenspeile aktørenes ulike ansvarsroller i prosjektet, fra tiltakshaver via prosjekterende, kontrollerende til utførende og drift av bygget.

Quantity
Kategorier: ,

Brannsikkerhetskonseptet skal dokumentere den overordnede brannstrategien for tiltaket.
Ytelsesnivå til bygningsmessige og tekniske installasjoner skal angis slik at de krav som stilles til rømningssikkerhet, sikring av verdier og til rednings- og slokkeinnsats blir ivaretatt i det ferdige byggeobjektet. Krav til ytelsesnivå skal baseres på de forutsetninger tiltakshaver legger til grunn for sikkerhet og virksomhet i bygget.

Det er viktig at konseptet blir presentert på en logisk og lettfattelig måte slik at deltagere i prosjektorganisasjonen kjenner både ytelseskrav og forutsetninger innen eget ansvarsområdet og til den overordnede brannstrategien.
I veilederen er det lagt vekt på at brannkonseptet skal gjenspeile aktørenes ulike ansvarsroller i prosjektet, fra tiltakshaver via prosjekterende, kontrollerende til utførende og drift av bygget.

Ytelseskrav er redigert i samsvar med Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17) med veiledning (VTEK 17), som trådte i kraft 01.07.2017. Det vist en alternativ redigering av ytelseskrav i henhold til bygningsdelstabellen NS 3451. Den alternative redigeringen kan også passe ved branntekniske tilstandsvurderinger. Oppdatert veileder utgitt høsten 2020.

Dette er et digitalt produkt