4306 - Veileder for brannsikkerhetskonsept (digitalt produkt)

4306 – Veileder for brannsikkerhetskonsept (digitalt produkt)

kr500.00 - eksklusiv mva.

I veilederen er det lagt vekt på at brannkonseptet skal gjenspeile aktørenes ulike ansvarsroller i prosjektet, fra tiltakshaver via prosjekterende, kontrollerende til utførende og drift av bygget.

Quantity
Kategori:

I veilederen er det lagt vekt på at brannkonseptet skal gjenspeile aktørenes ulike ansvarsroller i prosjektet, fra tiltakshaver via prosjekterende, kontrollerende til utførende og drift av bygget.

Dette er et digitalt produkt