4390 - RIF-Veileder - Akustikk, Praktisering av krav til maksimalnivå i NS-8175

4390 – RIF-Veileder – Akustikk, Praktisering av krav til maksimalnivå i NS-8175

kr0.00

Krav som stilles til maksimalt lydnivå på nattestid fra utendørs kilder i boliger er vanskelig å tolke på en enhetlig måte. Resultatet er at det vurderes ulikt når kravet er overskredet, og hva ambisjonen skal være hvis det gjøres tiltak for å møte kravet. Denne veilederen beskriver RIFs ekspertgruppe for akustikk sin fortolkning av regelverket. Det gis beskrivelse av hvordan en bestemmer om krav til maksimalnivå er overskredet og en anbefaling om ambisjonsnivå for tiltak.

Definisjoner
Det henvises til NS 8175 for definisjon av relevante størrelser.
Veilederen er utgitt av RIFs Ekspertutvalg for Akustikk RIF, februar 2021.

Quantity

Krav som stilles til maksimalt lydnivå på nattestid fra utendørs kilder i boliger er vanskelig å tolke på en enhetlig måte. Resultatet er at det vurderes ulikt når kravet er overskredet, og hva ambisjonen skal være hvis det gjøres tiltak for å møte kravet. Denne veilederen beskriver RIFs ekspertgruppe for akustikk sin fortolkning av regelverket. Det gis beskrivelse av hvordan en bestemmer om krav til maksimalnivå er overskredet og en anbefaling om ambisjonsnivå for tiltak.

Definisjoner
Det henvises til NS 8175 for definisjon av relevante størrelser.
Veilederen er utgitt av RIFs Ekspertutvalg for Akustikk RIF, februar 2021.