4409-S-Dimensjonering av bygninger utsatt for støt og vibrasjoner - November 2017 (fysisk produkt)

4409-S-Dimensjonering av bygninger utsatt for støt og vibrasjoner – November 2017 (fysisk produkt)

kr1,000.00 - eksklusiv mva.

Anbefalinger til forenklede beregnings- og dimensjoneringsmetoder og bygninger og bygningsdeler utsatt for vibrasjoner fra menneskelig aktivitet og av maskiner.

Quantity

Bruk av stadig mer optimaliserte konstruksjoner og ombygninger av overveiende statisk påkejnte bygg til nye aktiviteter, har gjort det nødvendig å gjennomføre dynamisk dimensjonering og kontroll i større utstrekning enn tidligere.

Veilederen beskriver metoder for formulering av dynamiske påkjenninger og analyse, samt kriterier i bruks- og bruddgrensetilstand.

Veilederen gir også anbefalinger om hvilke tilfeller som bør underkastes grundigere beregninger og undersøkelser.

Med denne veilederen kan man behandle dynamisk dimensjonering mer nøyaktig enn slik det i dag er beskrevet i norske og europeiske standarder. Den bygger på materialdimensjonering, belastnings- og sikkerhetsstandarder innenfor NS-systemet.

Forfattere er Morten Gjestvang fra MG Engineering AS, Bjørn Arve Lund fra Reinertsen Engineering AS og Øystein Løset fra Dr. techn. Olav Olsen AS.

2017, 46 sider

Dette er et fysisk produkt som sendes i posten.