4411-S - Miljøkartlegging av bygninger 2. utg. 2009 (digitalt produkt)

4411-S – Miljøkartlegging av bygninger 2. utg. 2009 (digitalt produkt)

kr2,000.00 - eksklusiv mva.

Miljøkartlegging av bygninger gjøres for å avdekke helse- og miljøfarlige stoffer som asbest, kvikksølv, PCB med mer i bygninger som skal rehabiliteres eller rives. Når man vet hvor stoffene befinner seg kan man treffe de rette tiltak i byggeprosessen. En forsvarlig miljøsanering krever kartlegging og planlegging. Utgitt mai 2009.

Quantity
Kategori:

Denne veilederen viser hvordan miljøkartleggingen skal gjennomføres.

Veilederen kan brukes som referanse ved kjøp av kartleggingstjenester, tilbud mm.

Den inneholder også en rekke referanser til annen litteratur rundt helse- og miljøfarlige stoffer i bygninger og miljøsanering og er derfor et viktig oppslagsverk for å komme videre.

Mal for miljøkartleggingrapport medfølger i pdf- og Word-format.

RIF-rabatt 25%. Utgitt mai 2009.

Dette er et digitalt produkt