4413 - Dimensjonering for jordskjelv (digitalt produkt)

4413 – Dimensjonering for jordskjelv (digitalt produkt)

kr1,000.00 - eksklusiv mva.

Seismiske laster skal tas med når byggverk prosjekteres. Jordskjelv introduserer nye problemstillinger da egenperioder, konstruktiv utforming og samvirke med grunnen blir bestemmende for dimensjoneringen på andre måter enn øvrige naturlaster som vind og snø. Dette kan føre til at bærekonstruksjoner og fundamentering må gjøres kraftigere og i større grad bli bestemmende for bygningens utforming.

Dette produktet hører sammen med det digitale produktet: «4415- NS-EN1998-1 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning – Bestemmelse av jordskjelvlaster for regulære, skiveavstivede bygninger etter forenklede metoder – Seismiske laster». Det kan bestilles her: https://rif.no/product/4415-s-ns-en1998-1-prosjektering-av-konstruksjoner-for-seismisk-pavirkning/

Quantity